DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Obvestilo

Velenje, 07.10.2022

SPOŠTOVANI SVOJCI

Obveščamo Vas, da je bil v Domu za varstvo odraslih Velenje izveden izredni interni strokovni nadzor, v katerega sta bili vključeni tudi zunanji strokovni delavki iz področja zdravstvene nege in sanitarnega področja. Nadzor je izvedla tričlanska komisija, ki je preverila ustreznost prehrane stanovalcev in ustreznost zdravstvene nege in socialne oskrbe s poudarkom na prehranjevanju in pitju stanovalcev.

Komisija je za ugotovitev dejanskega stanja opravila številne intervjuje, spremljala transportne poti prehrane stanovalcev, pregledala jedilnike, evidence HACCP, izračunala energetske vrednosti obrokov naključno izbranih datumov ipd. Očitka, ki se je navajal v javnosti, komisija ni potrdila.

Z veseljem lahko sporočimo, da je komisija ugotovila, da je bila povprečna ocena podanih mnenj stanovalcev z zadovoljstvom s hrano v Domu za varstvo odraslih Velenje med 7,85 in 8,14 (ocenjevali so od 1 do 10). Z namenom ohranjati zadovoljstvo naših stanovalcev bomo za čas, ko smo zaradi rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje preseljeni v Hotel Vesna Topolščica, nakupili dodatne termične posode za termično bolj občutljiva živila, saj je komisija tekom nadzora ugotovila možnost odstopanja zagotavljanja tople verige pri določenih termično najbolj občutljivih živilih. Dom se bo tako še naprej trudil k raznovrstni prehrani in energetsko ustreznim obrokom.

Svojce obveščamo, da bomo v prihodnje na oglasnih deskah objavljali jedilnike, iz katerih boste lahko razbrali, kaj bomo Vašim najbližjim ponudili v tekočem tednu. Pri tem pa želimo dodati, da lahko občasno pride do spremembe jedilnika iz povsem objektivnih razlogov (ni dostavljeno živilo ipd.), za kar Vas že na tem mestu prosimo za razumevanje. Obljubljamo pa Vam, da bodo Vaši najbližji o tem še naprej pravočasno obveščeni.

 

Violeta Potočnik Krajnc

direktorica