DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Nagovor direktorice

»Z roko v roki v Domu za varstvo odraslih Velenje zagotavljamo dostojanstvo in kakovostne storitve. S sodelovanjem krepimo razvojno naravnanost »hiše s srcem«, kjer je pomemben in dragocen vsak del celote.«


Družba se vse bolj zaveda pomena kakovosti življenja starostnikov v institucionalnem varstvu, kar pa s sabo prinaša spremembe in izboljšave, katere je povzročila želja, da se starostnikom nudijo storitve, kakršne želijo in potrebujejo.

Kakovostne storitve so v današnjem času zagotovo dobra naložba v prihodnost, tega pa se zavedamo tudi v našem Domu.
Potrebe starejših in dolgotrajno bivanje v institucionalnih ustanovah terjajo od vodstva in zaposlenih sistematičen pristop k obravnavi stanovalcev in visoko kakovost storitev. Tako so ustanove prisiljene k novostim in spremembam, ki peljejo h kakovosti takrat, ko so pripravljene in vodene sistematično.

Izraz »kakovost življenja« se uporablja zelo široko, tako v znanstvenih besedilih kot tudi v zasebnem življenju. Je eden tistih izrazov, ki ima skupne, temeljne vidike, je pa njegov pomen različen za ljudi, ki imajo različno kulturno ozadje, so iz različnih starostnih skupin, odvisen pa je tudi glede na spol.
V zadnjih desetletjih se je kakovost življenja v primerjavi z našimi predniki izboljšala, umrljivost zmanjšala, upadlo pa je tudi število rojstev. Zaradi tega v Sloveniji in drugod narašča število starejših, v naslednjih letih pa se bo število še povečevalo.

Za mnoge je nastanitev v domu za starejše edina izbira, ko oslabijo in ne morejo več skrbeti sami zase. Mnogi starostniki vidijo dom kot zadnjo postajo v življenju in kot znak izgube svoje neodvisnosti. Drugi pa, ki so bili doma osamljeni, potrebni pomoči in so se za bivanje v instituciji odločili sami, se v domu dobro počutijo in najdejo nove prijatelje.

Odločitev za namestitev v dom je vse prej kot enostavna, in zato jo tako tudi obravnavamo. Stanovalcem, ki se nastanijo v našem domu namenjamo veliko pozornosti in aktivnosti, da lahko svoj čas koristno in prijetno izkoristijo.

Poleg zdravstvene nege in oskrbe v domu organiziramo družabne prireditve, srečanja, izlete, piknike. Stanovalce vključujemo v načrtovanje in oblikovanje strukture dneva, pri čemer upoštevamo njihove nekdanje aktivnosti in interese.

Kako starostniki prispevajo h kakovosti svojega življenja, je veliko odvisno od njih samih, njihove osebne zaznave in ranljivosti, izkušenj in prepričanj, ki so si jih izoblikovali v življenju, od njihovega psihičnega in fizičnega zdravja ter okoliščin, v katerih živijo.

Pričakovanja prihajajočih generacij starih ljudi bodo vse večja. Tako se domovi za starejše srečujemo z vse večjimi zahtevami, moramo pa tudi skrbeti za neprestano izboljševanje in kakovost opravljenih storitev. Značilnosti kakovostnih storitev so: dostopnost, profesionalnost, sposobnost in znanje zaposlenih, zaupanje, zanesljivost, diskretnost in odgovornost za potrebe in želje stanovalcev. Visoka kakovost storitev bo dosežena takrat, ko bo čim manjši razkorak med predpisanim in dejanskim stanjem izvajanja storitev.
Kakovostne storitve nam predstavljajo kakovost življenja. To dvoje je med seboj pogojevano.

Skupaj s svojo ekipo sodelavcev, se trudim zagotavljati najvišjo možno stopnjo kakovosti storitev, čemur v prid pričajo tudi rezultati anket, ki jih vsako leto izvedemo med stanovalci in njihovimi sorodniki.

Po zaokroženih petih letih mojega vodenja doma, se kažejo tudi že jasni rezultati korektnega in, za zaposlene, enakovrednega vodenja, ki je prineslo pričakovane rezultate. Zadovoljstvo zaposlenih temelji na zavedanju absolutne večine zaposlenih, da gre vodenje doma v smeri doseganja zastavljenih ciljev, ki je izenačilo vse profile poklicev zaposlenih v domu, v pomembnosti, saj temeljimo na dejstvu, da drug brez drugega preprosto ne zmoremo, in da je delo slehernega profila za uspešno in nemoteno delovanje doma nujnega pomena. To je tudi najpomembnejše vodilo do posledično doseganja zastavljenih ciljev, ki so kakovostne storitve s katerimi omogočamo visoko stopnjo kakovosti življenja starostnikov oziroma stanovalcev našega doma.

Skrb za ljudi je naše poslanstvo in tako naj tudi ostane!

Violeta Potočnik Krajnc
direktorica