DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Delovna terapija

Delovni terapevt je zdravstveni delavec, ki sledi smernicam stroke in mu je pomembno kvalitetno strokovno delo ter zadovoljni stanovalci. Vedno izhaja iz želja, sposobnosti in potreb stanovalca, ter ga spodbuja in mu omogoči, da vse, kar stanovalec zmore, opravi sam.


Delovni terapevt se ob prihodu v dom stanovalcu posveti individualno. Skupaj s še ostalimi strokovnimi delavci in sodelavci izdelajo individualni načrt delovanja, pri tem ima poglavitno vlogo stanovalec. Pri dementnih stanovalcih k sodelovanju povabijo tudi svojce.

Delovni terapevt pomaga stanovalcu, da:
 • se čim hitreje in čim lažje vključi v domsko življenje,
 • naveže stike z ostalimi stanovalci,
 • si izbere aktivnosti/dejavnosti, ki ga zadovoljujejo in osrečujejo na vseh področjih človekovega delovanja (skrb zase, izobraževanje in delo, prosti čas),
 • pri opravljanju aktivnosti/dejavnosti doseže čim večjo in čim daljšo samostojnost, varnost in učinkovitost,
 • s pravilnim načinom izvajanja dejavnosti preprečuje ali zmanjšuje nastanek poškodb in bolezni.

Delovnemu terapevtu je vedno najpomembnejši stanovalec in njegovo dobro počutje. Zato ob prihodu v dom ali kasneje ob spremenjenih potrebah stanovalca, svetuje o prilagoditvi ožjega bivalnega okolja in pri izbiri ali izdelavi pripomočkov za višjo kakovost življenja. Delovni terapevt izobražuje, svetuje in uporablja različne rehabilitacijske tehnike, ki temeljijo na ohranjanju in izboljšanju vseh tistih spretnosti, ki pripomorejo k čim višji stopnji samostojnosti in zadovoljnosti stanovalca.


V delovni terapiji se, glede na željene učinke in interese, obravnava izvaja:

 • individualno,
 • skupinsko.

Ponujene skupinske aktivnosti/ dejavnosti v okviru delovne terapije:

 • skupinska telovadba in druge gibalne aktivnosti
 • skupina hemiplegikov
 • ustvarjalnica
 • pevsko druženje
 • vaje za spomin
 • vrtnarska skupina
 • prijateljska skupina
 • moški klub
 • ženski klub
 • aktivnosti na enoti za osebno spremljanje
 • družabne igre
 • glasbena skupina »Domski kerlci«
 • razni družabni dogodki


Kontakt

Zora Špital
višja delovna terapevtka

t 041 343 729
t 03 89 88 411