DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Enote z osebnim spremljanjem Ježki in Medvedki

»VSAKO OSEBO Z DEMENCO JE TREBA GLEDATI KOT EDINSTVENEGA ČLOVEKA. NEKA SPLOŠNA NAČELA VELJAJO, DRUGAČE PA JE TREBA ZA VSAKEGA POSEBEJ RAZISKOVATI, KAJ OHRANJA ‘OSEBNO BIT’ IN KAJ VZDRŽUJE DOBRO SAMOPODOBO IN SAMOSPOŠTOVANJE. (JOŽE ŠKRLJ)


Demenca se praviloma začne neopazno in postopoma napreduje. Poteka od komaj opaznih znakov proti popolni osebni, časovni in krajevni dezorientaciji.

V našem domu delujeta dve enoti z osebnim spremljanjem: enota Medvedki, ki zajema 16 postelj, kamor nastanjamo stanovalce obolele z demenco v prvem in v začetku drugega stadija obolenja z demenco in enota Ježki, ki zajema 22 postelj, kamor nastanjamo stanovalce obolele z demenco v napredovanem drugem in v tretjem stadiju obolenja. Vsaka enota ima skupni osrednji prostor. Iz sob stanovalcev je prost dostop do skupnih prostorov. Prehajanje in udeleževanje aktivnosti na drugih oddelkih se izvaja vedno s spremstvom. Na enoti z osebnim spremljanjem želimo stanovalcem ponuditi čim bolj kvalitetno življenje in bivanje. Na oddelku se izvajajo aktivnosti z namenom spodbujanja k sodelovanju, ustvarjanja aktivnega in organiziranega življenja, aktiviranja in vzdrževanja njihove sposobnosti(katere še zmorejo), iskanje sposobnosti, spoštovanje posameznikove osebnosti. S tem skušamo zadovoljiti telesno, duševno in duhovno potrebo posameznika. Stanovalci se aktivno vključujejo v razna dogajanja na enotah(zaposlitvene in družabne dejavnosti, 10minutne aktivnosti, terapija s psom, glasbena urica, kulinarika) in v domu (prireditve, skupine, telovadba, sprehodi, biosinhron, druženje s sostanovalci in prostovoljci).

Na oddelku je v letu 2015 začel deloval fiksen tim. To je v pomoč nam, ker lahko dobro timsko delamo, predvsem pa je to iz strokovnega vidika izredno pomembno za stanovalce oddelka.

V timu delujejo zdravstveni delavci, torej bolničarke negovalke, medicinska sestra, varuhi in socialni delavki, delovna terapevtka, fizioterapevtka. Pomembno je, da smo vsi predstavniki različnih profilov, vendar se dobro ujamemo in je zato naše delo kvalitetnejše.

V zadnjem času se čedalje močneje uveljavlja spoznanje, da so zaupni in varni medčloveški odnosi najmočnejši vir osebnega zadovoljstva, čustvene uravnoteženosti in osebne rasti, ter najučinkovitejša zaščita pred stresom. Samo v medsebojnih odnosih, v katerih prevladujejo iskrenost, varnost, zaupanje, lahko posameznik razvije paleto čustvenih vsebin in odzivov, s pomočjo katerih bo usmerjal in osmislil svoje življenje. Take odnose potrebuje vsak, saj odsotnost ali pomanjkanje teh odnosov vodita v čustveno izoliranost in travmatično osamljenost. Zato je osnovni namen kongruentnega negovalnega modela ustvariti skladnost (kongruenco) med osebjem in stanovalci. Pri načrtovanju kongruentne nege je na prvem mestu biografija stanovalca. Šele tako lahko razumemo človeka kot celoto. Načrtovanje kongruentne nege (kongruentnega negovalnega odnosa) pomeni sistematično ugotavljanje, vključevanje in interaktivno obravnavanje vsebin, ki imajo nek pomen v življenju oseb, da bi izboljšali njihovo telesno, psihično, duševno in socialno dobro počutje.

V letu 2019 smo pričeli z uvajanjem zaupne osebe posameznemu stanovalcu. Ustvariti hočemo odnos, ki na stanovalca deluje blagodejno.

Dom za varstvo odraslih Velenje je bil v začetku meseca aprila 2018 od Združenja Alzheimer Slovenija – Spominčica prepoznan kot demenci prijazna točka in s tem dobil eno veliko potrditev, da delamo dobro, ter hkrati dolžnost, da pričnemo z informiranjem in izobraževanjem o tej bolezni. Zato smo v letošnjem letu pričeli z druženjem imenovanim Alzheimer cafe.

NARAVNANOST NA OSEBO JE PRISTOP, KI SPOŠTUJE EDINSTVENOST POSAMEZNIKA IN IŠČE MOŽNOSTI, DA BI POSAMEZNIK OHRANIL SEBE!“ (Bauer Rüdiger, 2015)