DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Fizioterapija

Fizioterapija je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva , kot so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija ter upoštevanje telesnih, psiholoških, čustvenih in socialnih dejavnikov.


Največji izziv rehabilitacije starostnikov (za razliko od mlajše populacije) je dejstvo, da ima večina starostnikov več kot eno medicinsko diagnozo. Simptomi ene bolezni lahko prekrivajo simptome druge bolezni. Pri starostnikih so postopki rehabilitacije najpogosteje usmerjeni v okrevanje zaradi zmanjšane zmožnosti ali v prilagoditev na zmanjšano zmožnost. Tako stanovalcu, ki je zbolel (se poškodoval) poskušamo s fizioterapijo povrniti vitalnost telesnih funkcij ali ohraniti njihovo stopnjo samostojnosti in boleznim navkljub omogočiti večjo kakovost bivanja v domu. Fizioterapija v našem domu je pomemben del celostne obravnave stanovalcev.

Fizioterapija v domu poteka v šestih oblikah:
 • Preventiva- cilj je preprečevanje bolezni in razvoj trajnih izpadov določenih funkcij ter invalidnost.
 • Zdravljenje in rehabilitacija - cilj je obravnava akutnih in kroničnih stanj, ohranitev pomičnosti, povrnitev funkcije in izboljšanje okrevanja, zmanjšanje nezmožnosti.
 • Vzdrževalni program – cilj je vzdrževanje doseženega funkcijskega stanja oziroma funkcijskih sposobnosti in sprotno preverjanje.
 • Paliativna obravnava - cilj je zmanjšanje neugodnega počutja in bolečin, morebitno izboljšanje gibanja in telesne zmogljivosti, preprečevanje zapletov.
 • Obravnava pri demenci – cilj je vzdrževanje maksimalne samostojnosti, zmanjšanje tveganja za padec. Izboljšanje funkcijskih sposobnosti, izboljšanje srčno-žilnega in dihalnega sistema, izboljšanje počutja in razpoloženja, upočasnitev kongnitivnega upada.
 • Zdravstveno-vzgojno delo – svetovanje, poučevanje, informiranje, motiviranje (stanovalci in njihovi svojci, sodelavci, lokalna skupnost,… ) , izbira primernih pripomočkov

Fizioterapevt testira, oceni, načrtuje, izvaja in dokumentira terapijo individualno glede na potrebe, zdravstveno stanje, sposobnost sodelovanja in želje stanovalca. V našem Domu nudimo stanovalcem individualno in skupinsko fizioterapijo.

Individualna terapija
se izvaja po napotilu zdravnika. Kot dobra praksa se je pokazala intenzivna terapija ob sprejemu uporabnika v dom. Najprej s pomočjo orientacijskega testa in pogovora skupaj z stanovalcem (v kolikor je komunikacija mogoča) določimo realni cilj in pripravimo načrt za dosego čim večjega zadovoljstva.

Po določenem času, če uporabnik ne napreduje v smislu gibanja, se terapija preneha oziroma preda negovalnemu osebju. Terapija je vedno usmerjena k čim višji stopnji samostojnosti in vertikalizaciji, zdravljenju, lajšanju bolečin, preprečevanju komplikacij (respiratorne težave, preležanine, kontrakture, atrofije…) in boljšemu tako psihičnemu kot fizičnemu počutju.

V našem domu izvajamo naslednje tehnike in metode FTH:
 • elektroterapija in elektrostimulacija,
 • ultrazvočna terapija,
 • termoterapija in krioterapija,
 • hidroterapija (lokalne kopeli),
 • fototerapija (laser),
 • masaže (terapevtske masaže, vibracijska masaža),
 • specialne metode v fizioterapiji (PNF),
 • respiratorna terapija,
 • kinezioterapija- gibalna terapija,
 • kineziotaping - kineziološki lepilni trakovi.

Vsakodnevno poteka terapevtska obravnava stanovalcev z namenom vzdrževanja in izboljšanja fizične kondicije. Program zajema:
 • vaje za krepitev grobe in fine mišične moči, za ravnotežje in koordinacijo, za gibljivost,
 • trening vzdržljivosti,
 • posedanje z nogama preko roba postelje in
 • učenje stoje, učenje in trening hoje, hoja po stopnicah
 • dihalne vaje.

Večinoma terapija poteka na oddelku v sobi uporabnika oziroma v prostorih terapije.

Skupinska vadba
 • Telovadba za kondicijsko bolj pripravljene stanovalce poteka 2x tedensko po 30 minut (ponedeljek in sreda). Za stanovalce, ki so slabše pomični skupinska telovadba poteka v prostorih delovne terapije 3x tedensko po pol ure. Ob ponedeljkih vadbo vodi delovna terapevtka, ob torkih srednja medicinska sestra, ob sredah fizioterapevtka.
 • Športne igre -po predhodnem dogovoru organiziramo športno – zabavne dejavnosti (keglanje, met v tarčo,…) skupinsko žoganje, odbojka z balonom in tradicionalne domske športne igre.
 • Sprehodi, bosa hoja, »sprehodi« z stanovalci, ki uporabljajo invalidske vozičke.

Sodelovanje s svojci
Dolgoletna praksa je pokazala, da je zdravljenje in rehabilitacija bistveno boljša, če v procesu aktivno sodelujejo tudi svojci. Svojce je potrebno informirati in motivirati, saj mnogokrat oni sami ne vedo, kako lahko pomagajo stanovalcu.


Kontakt

Tatjana Prosenc

t 041 343 698

Informacije glede fizioterapije so vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7 in 14 uro po predhodnem telefonskem dogovoru.