DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Paliativna oskrba

Z individualnim holističnim pristopom paliativne oskrbe, ki jo nudimo našim stanovalcem z napredovalo kronično neozdravljivo boleznijo in njihovim bližnjim, želimo izboljšati in dodati življenju kakovost, slediti vrednotam posameznika ter jim zagotoviti občutek varnosti, bližine in topline, saj se zavedamo dejstva, da je življenje minljivo, njegov zaključek pa je za vsakega intimna ter neizbežna izkušnja.


S konceptom dela paliativne oskrbe sledimo zadanemu in izoblikovanemu načinu dela, izdelanim ciljem, načrtom, evalvaciji, celotnemu protokolu dela, s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic in etičnih načel. Z njim celostno pristopamo k obvladovanju ne le telesnih simptomov, kot so bolečina, slabost, oteženo dihanje…, temveč tudi k obvladovanju simptomov iz psihosocialnega ter duhovnega vidika, za doseganje čim bolj kakovostnega življenja vse do smrti. Pri tem stanovalcu ohranjamo njegove vrednote in spoštujemo njegove potrebe ter mu omogočimo dostojanstveno umiranje.


Vse storitve v paliativni oskrbi izvaja in usklajuje interdisciplinarni paliativni tim, v katerega so vključeni sodelavci različnih strokovnih področij, zdravnik/ca specialist paliativne medicine, domski zdravnik, diplomirana medicinska sestra – vodja tima, socialna delavka, delovni terapevt, fizioterapevt. Glede na individualne potrebe stanovalca, pa se vanj vključujejo tudi drugi strokovni sodelavci, duhovnik, prostovoljci… Paliativni tim je fleksibilen,  variira glede na individualne potrebe vsakega posameznika ter sledi zastavljenim ciljem kot so:

  • obravnavati stanovalca in njegove bližnje kot enakovredne partnerje, ki soodločajo o načinu in poteku oskrbe in zdravljenja,
  • informirati stanovalca in njegove bližnje o naravi in poteku bolezni ter posledicah zdravljenja glede na njihove želje in sposobnosti,
  • poučiti stanovalca in njegove bližnje, kako spoznati in obvladovati spremljajoče simptome bolezni in zdravljenja,
  • zagotoviti stanovalcu optimalno paliativno oskrbo.

Z dodatno preureditvijo prostorov oziroma v prihodnje z izgradnjo enote za paliativno oskrbo lahko še zlasti tistim, ki bivajo v več posteljnih sobah omogočamo celovito kakovostno paliativno oskrbo ter zagotavljamo večjo zasebnost v času, ko se  njihovo življenje izteka. S tem tudi  svojcem  zagotavljamo  prisotnost ob svojih najbližjih, prisotnost v procesu umiranja, v zadnjih dnevih in urah življenja, tudi v nočnem času, seveda, če se tako odločijo in si tega želijo.

Vodilo našega dela je enakopraven in aktiven partnerski odnos s stanovalcem in njegovimi bližnjimi, ki zagotavlja, da njegove vrednote in želje vodijo klinične odločitve. Da smo kos pomembnim odločitvam za stanovalce in njihove bližnje organiziramo tudi predavanja, za zaposlene pa izvajamo redna mesečna interna izobraževanja.

Anita Bandelj