DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Socialna služba

Strokovna naloga socialne službe je, da ravnamo z ljudmi spoštljivo in tako prispevamo k njihovemu samospoštovanju in dostojanstvu.


Socialna delavka je prva oseba, s katero se bodoči stanovalec sreča. Zelo pomemben je prvi stik. Z njim vzpostavimo varen prostor, v katerem lahko nato ustvarimo kvaliteten delovni odnos.
Postopek izvajanja institucionalnega varstva zahteva strokovno pripravo starostnika na domsko varstvo, saj je vsak korak v življenju odločen šele takrat, ko smo nanj pripravljeni.

Vsa prizadevanja socialne službe so podrejena samo enemu in edinemu cilju, da bi za vsakega stanovalca našli obliko bivanja in aktivnega soustvarjanja v domu. Vsi skupaj si želimo, da stanovalec živi čimbolj kakovostno, kolikor to dopušča njegovo zdravstveno stanje.


Pri svojem delu se socialna delavka opira na metode socialnega dela: svetovanje, obravnava (individualna, skupinska), intervencija, zastopanje, zagovorništvo, preskrba in oskrba.


Prvi stik z bodočimi stanovalci se skoraj vedno zgodi takrat, ko stanovalec sam ali ob pomoči sorodnikov ne zmore več zadostno poskrbeti za vsakodnevne potrebe in lastno varnost. V ta sklop sodi tudi prva socialna pomoč, ki zajema pripravo starostnika na domsko varstvo, predstavitev doma in aktivnosti v domu ter pomoč pri urejanju sprejemne dokumentacije.


Delo in naloge socialnega delavca z bodočimi stanovalci in njihovimi svojci pred sprejemom in ob sprejemu v dom zajemajo pomoč bodočim stanovalcem, da se čim lažje pripravijo na nov način življenja.


Vsi v domu si prizadevamo za dobro povezovanje z ožjim in širšim družbenim okoljem v želji, da našim stanovalcem zagotovimo čim bolj kvalitetno in strokovno ustrezno oskrbo.

Socialno delo v domu je razdeljeno na čas pred prihodom v dom, čas bivanja stanovalca v domu in čas odhoda stanovalca iz doma (premestitev v drug dom, vrnitev v domače okolje ali smrt).

 

Spremljanje stanovalca v vseh omenjenih fazah  zahteva razumevanje doživljanja starosti, ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti, prepoznavanje potreb, mobilizacijo moči in sposobnosti stanovalca, zagotavljanje varnosti, sprejetosti  in spoštovanja. Vključuje delo in sodelovanje s sorodniki stanovalcev in sodelavci.


Socialno delo je usmerjeno v pomoč stanovalcem pri:

  • pomoči pri uveljavljanju pravice institucionalnega varstva,
  • prilagajanju na novo okolje,
  • reševanju osebnih stisk in težav,
  • uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
  • pomoč pri uveljavljanju pravic iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  • vključevanju v različne aktivnosti v domu,
  • urejanju statusnih vprašanj,
  • izboljšanju odnosov s sostanovalci in zaposlenimi doma.


Pomembno je svetovalno delo, vzpostavljanje odnosa med stanovalci, sorodniki, zaposlenimi in širšo socialno mrežo, vzpostavljanje in širjenje socialne mreže v okviru doma, nudenje suporta vsem vpletenim, pomoč pri iskanju najboljših rešitev v konfliktnih situacijah, negovanje prostovoljnega dela.


V našem domu pri svojem delu ves čas izhajamo iz stanovalca in njegovih potreb, zato smo se pred leti odločili za uvajanje koncepta kulture usklajenih odnosov.


Poleg negovalne oblike ima osrednje mesto naravnanost na stanovalce, zato za njih skrbijo stalni avtonomni delovni timi, ki stanovalce in njihove navade dobro poznajo. Na ta način se procesi dela v največji možni meri prilagajajo potrebam stanovalcev.


„Naravnanost na osebo je pristop, ki spoštuje edinstvenost posameznika in išče možnosti, da bi posameznik ohranil sebe!“ (Bauer Rüdiger, 2015)

 

Cilj socialne službe, ki ga lahko uresničujemo le v sodelovanju z vsemi ostalimi službami, je, da stanovalcem pomagamo pri ohranjanju oziroma dvigu kvalitete bivanja v Domu. Z naravnanostjo na stanovalce in njihove potrebe jim zagotavljamo razvoj in ohranjanje samostojnosti in jih spodbujamo, da aktivno preživijo svoj prosti čas. Pri svojem delu pa v največji meri spoštujemo in upoštevamo njihov način življenja, njihove želje in interese.