DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Pomoč družini na domu

Osnovni namen in cilj socialne oskrbe na domu je omogočiti upravičencem čim kvalitetnejše življenje v njihovem domačem okolju.

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu, ki je namenjena upravičencem z zagotovljenimi bivalnimi in drugimi osnovnimi pogoji za bivanje na svojem domu in imajo potrebo občasne pomoči.


Pomoč družini na domu predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstveno storitev, ki jo izvaja Dom za potrebe Občine Mislinja.


Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil v obsegu 20 ur tedensko.


Pomoč družini na domu je namenjena:

  • osebam starim nad 65 let,
  • osebam s statusom invalida,
  • drugim invalidnim osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
  • kronično bolnim otrokom in otrokom s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu


KONTAKT
Barbara METULJ
Socialna delavka
T: 03 89 88 408
E: barbara.metulj@domvelenje.si