DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odraslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.siREKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA
DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE 

 

Opis projekta

Glavni namen projekta je uporabnikom socialnovarstvenih storitev zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje v primeru izbruha epidemije Covid-19 ali drugih nalezljivih bolezni ter prispevati k procesu deinstitucionalizacije. Projekt zagotavlja kvalitetnejše bivanje in sodoben strokovni program Doma za varstvo odraslih Velenje, kar bo pripomoglo k boljšim pogojem tako za stanovalce kot tudi za zaposlene.

 

Cilji projekta:

 • izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z odpravo tri ali več posteljnih sob (projekt ne predvideva nobene tri ali več posteljne sobe, temveč izključno eno in dvoposteljne sobe),
 • zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb,
 • vzpostavitev sive in rdeče cone po vseh predpisih in standardih (s projektom bodo vzpostavljeni primerni prostori v samem objektu, zato ob morebitnem izbruhu nalezljivih bolezni zunanje kapacitete ne bodo potrebne),
 • zagotovitev varnejšega bivalnega okolja.
 

Pričakovani rezultati projekta:

 • zagotovljen objekt za kakovostno bivanje starostnikov (v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ter Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev),
 • zadostiti prostorskim standardom na področju socialnega varstva,
 • zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
 • zagotoviti kvalitetno izvajanje dejavnosti,
 • zasledovanje ciljev in rezultatov Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in 15. prednostne osi REACT EU - ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
 
Projekt bo imel, poleg neposrednega učinka na uporabnike socialnih storitev, vpliv tudi na socialen, okoljski in družbeni razvoj občine, regije in širše. Ocenjujemo, da je načrtovani projekt nujen, smiseln in upravičen. Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, je okoljsko učinkovita in trajnostno dostopna.

 

Način financiranja

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude REACT EU, ki se financira v okviru odziva Evropske unije na pandemijo Covid-19. Višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 12.000.000,00 EUR.
 
Projekt se izvaja v okviru:
 • Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (EKP 2014-2020) in je skladna s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moški in žensk.
 • 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, z namenom krepitve odpornosti na področju socialnega varstva starejših in drugih ciljnih skupin v okviru institucionalne oskrbe za preprečevanje širjenja Covid-19.

 

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si