DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odraslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Postopek pred sprejemom

Pravilnik o delu komisije za sprejem, premestitve in odpust z dne, 20.12.2010

4. člen
Komisija se sestaja redno vsak prvi in tretji petek v mesecu in po potrebi ob sprostitvi prostih mest. 

5. člen
Komisija obravnava popolno prošnjo vlagatelja/ice oziroma njegovega/njenega zakonitega zastopnika in iz priložene dokumentacije ugotovi ali vlagatelj/ica izpolnjuje pogoje za sprejem in ali je upravičen/a do storitve.
Komisija pri obravnavi popolnih prošenj za sprejem upošteva naslednje kriterije: 
  1. starost 65 let, le izjemoma je lahko starost tudi nižja;
  2. datum prispele prošnje oziroma dolžino čakalne dobe;
  3. zdravstveno stanje, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe in možnost namestitve na ustrezno enoto/oddelek;
  4. bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev;
  5. socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema.
V kolikor komisija ugotovi, da prosilec/ka izpolnjuje pogoje za sprejem, prosilca/ko uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga/jo o tem obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje.
 

 Pravilnik o delu komisije za sprejem, premestitve in odpust